KRATKA PREDSTAVITEV

Obstaja pisni dokument, ki ga je izdala Avstroogerska monarhija leta 1852 katerega je podpisal cesar Franc Jožef in z njim dovolila ustanovitev organiziranega strelskega društva z namenom tekmovanja in druženja. Podatki o članih in njihovih rezultatih dela, pa se žal niso ohranili.  More

STATUT DRUŠTVA

Ogleje si statut društva v PDF obliki.

KONTAKTNI PODATKI

STRELSKO DRUŠTVO POSTOJNA
Tržaška cesta 36
6230 Postojna

E-pošta: info@sd-postojna.si

  • Pošlji prijatelju
  • Natisni stran

ZBOR ?LANOV DRU?TVA SD POSTOJNA

2010-02-20

V PETEK 5.3.2010 BO OB 18.00 URI ZBOR ?LANOV STRELSKEGA DRUŠTVA POSTOJNA V JEDILNICI SGLŠ TR??AŠKA CESTA 36.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev zbora ?lanov društva in izvolitev delovnega predsedsedstva, zapisnikarjain dveh overovateljev zapisnika

2.Poro?ilo o delu SD Postojna za leto 2009

- poro?ilo predsednika

- poro?ilo blagajnika

- poro?ilo gospodarja

- poro?ilo nadzornega odbora

3. Razprava na poro?ila in sprejem sklepov.

4. Program dela SD Postojna za leto 2010

5. Razglasitev najboljših strelcev SD Postojna za leto 2009.

6. Razno

predsednik SD Postojna

Marjan Hebar

Na prvo stran